Улан-Батор

Радиостанции

 • Алтай 227 Монгольское радио (75 кВт)
 • Барун-Урт 102,5 Талын цуурай (Степное эхо), 103,1 Kiss you, 107,5 Ертøнцийн аялгуу (Всемирная мелодия)
 • Баян-Хонгор 102,0 / 105,5
 • Даландзадгад 209 Монгольское радио (43°31'55"N 104°24'41"E, 75 кВт), 103,6 Говийн долгион (Гобийская волна) (300 Вт)
 • Дархан 106,0 Орхон радио, 103,7 Дархан FM / CRI монг
 • Дзамын-Уд 106,0
 • Кобдо Тунгалаг-Буянт
 • Мурэн 5 FM, 882 Монгольское радио (49°36'44"N 100°10'07"E, 75 кВт), 106,5 Мøрøнгийн долгион (Мурэнская волна) FM, Мурэн радио
 • Сухэ-Батор 104,0 Øргøн Сэлэнгэ (Широкая Селенга), 103,1 Kiss FM
 • Улэгэй 209 Монгольское радио (48°57'24"N 89°58'12"E, 30 кВт) 104,5 Казахское радио
 • Ундэрхан 106,2 Дøлгøøн Хэрлэн FM (Тихий Керулен)
 • Чойбалсан 209 Монгольское радио (75 кВт), 106,4, Зÿÿн Бÿсийн Олон Нийтийн (Восточное Общественное) радио
 • Эрдэнэт ***
 • Сайншанд 4 FM: 101,5 Миний нутаг, 104,5 Сонгодог FM (Классик), 107,5 Сайншанд FM, план? 102,5 Мøрøøлийн FM (Мечта), 105,5?
 • 95,7/96,9


Телевидение