ст МГц Станция Местная Место Город Область TRP дБ ERP st dir pol hA hS RDS PI
105,5 Радио Кириши Кириши *Феникс* Кириши Ленинградская 1 80
PS:
PS:
PI:
RT:
RT:
PTY:
Изменение: 2014-03-08
[МП ИЦ Кириши ] лиц 24935
[МУ ИД Кириши] лиц 14697, 18333