ст МГц Станция Местная Место Город Область TRP дБ ERP st dir pol hA hS RDS PI ещё
105,5 Радио Кириши Кириши *Феникс* Кириши Ленинградская 1 80
[МП ИЦ Кириши ] лиц 24935
[МУ ИД Кириши] лиц 14697, 18333
2014-03-08