Стат МГц Область Город, место Район, округ TRP hA Pol Lat Long Карта Класс Дата рег Срок Дата раз Срок
Закр 0,540 Оренбургская Оренбург Оренбург 50000 52 Про 51N51 055E09 (G) (Я) 2010.02.05 2019.12.02 2009.12.03 2019.12.02
Дейс 0,936 Оренбургская Матвеевский 5000 55 Про 53N27 053E26 (G) (Я) 2009.02.09 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Закр 0,936 Оренбургская Матвеевский 5000 55 Про 53N27 053E26 (G) (Я) 2015.09.23 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Закр 1,053 Оренбургская Оренбург Оренбург 10000 53 Вер 51N50 055E08 (G) (Я) 2005.12.16 2015.07.08 2005.06.09 2015.06.08
Закр 1,314 Оренбургская Красногвардейский 1000 70 Вер 52N53 053E30 (G) (Я) 2011.03.29 2018.12.04 2010.12.15 2018.12.04
Закр 1,395 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 1500 65 Про 53N39 052E25 (G) (Я) 2013.03.15 2023.02.06 2013.02.07 2023.02.06
Дейс 100,0 5 Оренбургская Домбаровский 100 47 Вер 50N44 059E31 (G) (Я) 2014.11.18 2024.09.18 2014.09.19 2024.09.18
Дейс 100,0 5 Оренбургская Акбулакский 1000 32 Вер 51N01 055E41 (G) (Я) 2010.05.05 2020.03.21 2010.03.22 2020.03.21
Дейс 100,0 5 Оренбургская Ташла Ташлинский 45 22 Вер 51N45 052E44 (G) (Я) 2016.10.11 2020.10.29 2016.09.08 2020.10.29
Дейс 100,1 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 500 80 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2014.08.13 2024.04.09 2014.04.10 2024.04.09
Дейс 100,1 Оренбургская Курманаевский 100 33 Вер 52N15 051E42 (G) (Я) 2014.01.30 2023.11.27 2013.11.28 2023.11.27
Дейс 100,2 Оренбургская Орск Орск 100 46 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2016.05.05 2026.04.17 2006.04.18 2026.04.17
Закр 100,2 Оренбургская Бузулук Бузулук 100 70 Вер 52N46 052E17 (G) (Я) 2009.03.18 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 100,2 Оренбургская Бузулукский 100 20 Вер 52N47 052E19 (G) (Я) 2014.12.30 2024.08.18 2014.08.19 2024.08.18
Дейс 100,3 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 1000 38 Вер 51N14 054E58 (G) (Я) 2012.03.28 2022.01.26 2012.01.27 2022.01.26
Дейс 100,5 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 100 40 Вер 51N19 057E34 (G) (Я) 2016.02.24 2025.12.28 2015.12.29 2025.12.28
Закр 100,6 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2014.09.18 2016.06.18 2014.06.19 2016.06.18
Дейс 100,6 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2016.07.25 2026.06.07 2016.06.08 2026.06.07
Дейс 100,7 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2012.10.11 2022.08.08 2012.08.09 2022.08.08
Дейс 100,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 115 Вер 51N47 055E08 (G) (Я) 2016.06.07 2024.12.10 .. ..
Дейс 100,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 70 Вер 51N49 055E09 (G) (Я) 2007.05.08 2017.01.29 2007.01.30 2017.01.29
Дейс 100,8 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 10 20 Вер 53N40 052E25 (G) (Я) 2016.08.09 2026.07.24 2016.07.25 2026.07.24
Дейс 101,1 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2009.04.06 2018.12.04 2008.12.05 2018.12.04
Дейс 101,2 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 16 Вер 53N40 052E25 (G) (Я) 2016.08.09 2026.07.24 2016.07.25 2026.07.24
Дейс 101,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 151 Вер 51N46 055E06 (G) (Я) 2011.03.14 2021.02.28 2011.03.01 2021.02.28
Закр 101,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 151 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2006.05.22 2011.03.01 2006.03.02 2011.03.01
Дейс 101,3 Оренбургская Бузулукский 500 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2016.07.25 2026.07.30 2006.07.31 2026.07.30
Закр 101,3 Оренбургская Бузулукский 500 50 Вер 52N49 052E19 (G) (Я) 2007.09.03 2016.07.30 2006.07.31 2026.07.30
Дейс 101,5 Оренбургская Новосергиевский 100 58 Вер 52N03 053E40 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 101,6 Оренбургская Саракташский 1000 30 Вер 51N45 056E14 (G) (Я) 2007.09.03 2017.06.17 2007.06.18 2017.06.17
Дейс 101,6 Оренбургская Красногвардейский 1000 38 Вер 52N51 053E28 (G) (Я) 2009.05.14 2019.02.11 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 101,7 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 500 200 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2016.03.15 2026.02.24 2016.02.25 2026.02.24
Дейс 101,7 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 250 80 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2016.09.12 2026.08.16 2016.08.17 2026.08.16
Дейс 101,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 48 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2011.06.22 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 101,8 Оренбургская Бузулук Бузулук 1000 128 Вер 52N44 052E16 (G) (Я) 2012.02.02 2019.09.21 2009.09.22 2019.09.21
Закр 101,8 Оренбургская Бузулук Бузулук 1000 138 Вер 52N44 052E16 (G) (Я) 2014.02.04 2023.11.10 2013.11.11 2023.11.10
Дейс 101,8 Оренбургская Бузулук Бузулук 1000 138 Вер 52N44 052E16 (G) (Я) 2014.10.02 2023.11.10 2013.11.11 2023.11.10
Дейс 101,9 Оренбургская Илек Илекский 100 58 Вер 51N31 053E24 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 101,9 Оренбургская Кваркенский 500 25 Вер 52N11 058E55 (G) (Я) 2011.10.28 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 101,9 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 50 Вер 53N40 052E25 (G) (Я) 2007.09.12 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Дейс 102,0 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2012.02.16 2021.12.06 2011.12.07 2021.12.06
Дейс 102,0 Оренбургская Переволоцкий 100 65 Вер 51N51 054E10 (G) (Я) 2016.08.03 2026.07.13 2016.07.14 2026.07.13
Дейс 102,0 Оренбургская Сорочинский 1000 65 Гор 52N25 053E07 (G) (Я) 2011.10.21 2017.02.11 2007.02.12 2017.02.11
Дейс 102,1 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 100 100 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.11.06 2025.10.01 2015.10.02 2025.10.01
Дейс 102,1 Оренбургская Октябрьский 1000 94 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2013.09.11 2023.08.06 2013.08.07 2023.08.06
Дейс 102,1 Оренбургская Матвеевский 100 85 Вер 53N27 053E26 (G) (Я) 2016.05.12 2026.04.24 2016.04.25 2026.04.24
Дейс 102,2 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 500 180 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2011.02.28 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Дейс 102,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 2000 128 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.12.16 2025.11.26 2015.11.27 2025.11.26
Закр 102,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 500 47 Вер 51N47 055E07 (G) (Я) 2006.05.24 2015.05.17 2005.12.30 2015.05.17
Закр 102,3 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2006.06.09 2015.12.02 2006.03.14 2026.03.13
Дейс 102,3 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2016.03.02 2026.03.13 2006.03.14 2026.03.13
Дейс 102,4 Оренбургская Сорочинский 100 58 Вер 52N24 053E08 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 102,4 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 70 Вер 53N40 052E25 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 102,6 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 100 65 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2012.06.27 2022.05.11 2012.05.12 2022.05.11
Дейс 102,6 Оренбургская Ташла Ташлинский 1000 40 Гор 51N46 052E44 (G) (Я) 2014.05.26 2024.04.29 2014.04.30 2024.04.29
Дейс 102,6 Оренбургская Ждановка Александровский 1000 49 Вер 52N24 054E24 (G) (Я) 2014.02.27 2024.01.16 2014.01.17 2024.01.16
Дейс 102,7 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2016.07.25 2026.05.18 2016.05.19 2026.05.18
Дейс 102,7 Оренбургская Пономаревский 100 60 Вер 53N18 054E06 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 102,8 Оренбургская Орск Орск 1000 60 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2007.09.25 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Дейс 102,8 Оренбургская Тюльганский 100 60 Вер 52N19 056E10 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 102,8 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 1000 50 Вер 53N39 052E25 (G) (Я) 2014.02.04 2023.11.27 2013.11.28 2023.11.27
Дейс 102,9 Оренбургская Светлый Светлинский 1000 58 Вер 50N49 060E51 (G) (Я) 2011.10.17 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 102,9 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 70 Вер 52N26 053E08 (G) (Я) 2009.09.09 2019.06.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 103,0 Оренбургская Оренбург Оренбург 2000 138 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2007.06.18 2017.04.04 2007.04.05 2017.04.04
Дейс 103,0 Оренбургская Первомайский 1000 77 Гор 51N55 051E36 (G) (Я) 2013.06.03 2023.04.15 2013.04.16 2023.04.15
Дейс 103,1 Оренбургская Кувандык Кувандыкский 1000 40 Вер 51N29 057E23 (G) (Я) 2010.03.16 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Дейс 103,1 Оренбургская Кваркенский 1000 40 Вер 52N04 059E44 (G) (Я) 2011.10.28 2017.02.11 2007.02.12 2017.02.11
Дейс 103,1 Оренбургская Абдулино Абдулинский 1000 45 Вер 53N41 053E40 (G) (Я) 2011.06.14 2020.10.27 2010.10.28 2020.10.27
Дейс 103,2 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 100 200 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2016.09.12 2026.08.16 2016.08.17 2026.08.16
Дейс 103,3 Оренбургская Орск Орск 1000 43 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2010.04.09 2018.10.12 2008.10.13 2018.10.12
Дейс 103,3 Оренбургская Саракташский 1000 26 Гор 51N44 056E13 (G) (Я) 2014.05.26 2024.04.29 2014.04.30 2024.04.29
Закр 103,3 Оренбургская Бузулук Бузулук 1000 70 Вер 52N46 052E17 (G) (Я) 2009.07.28 2019.02.11 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 103,3 Оренбургская Бузулукский 100 20 Вер 52N47 052E19 (G) (Я) 2013.10.30 2023.09.05 2013.09.06 2023.09.05
Дейс 103,3 Оренбургская Северный 100 58 Вер 54N03 052E31 (G) (Я) 2015.12.03 2025.10.27 2015.10.28 2025.10.27
Дейс 103,4 Оренбургская Переволоцкий 500 67 Вер 51N51 054E22 (G) (Я) 2011.10.28 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 103,5 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 500 52 Вер 51N01 054E35 (G) (Я) 2011.10.28 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 103,5 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 100 100 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2016.02.05 2025.12.01 2015.12.02 2025.12.01
Дейс 103,5 Оренбургская Тюльганский 1000 25 Вер 52N19 056E10 (G) (Я) 2012.08.03 2021.08.14 2011.08.15 2021.08.14
Дейс 103,6 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 100 180 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2016.02.05 2025.12.01 2015.12.02 2025.12.01
Дейс 103,6 Оренбургская Илекский 1000 42 Вер 51N31 053E22 (G) (Я) 2015.06.15 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 103,7 Оренбургская Орск Орск 1000 42 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2008.04.11 2017.08.01 2008.01.28 2017.08.01
Дейс 103,7 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 170 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2015.12.02 2025.11.02 2005.11.03 2025.11.02
Дейс 103,7 Оренбургская Шарлыкский 100 60 Вер 52N50 054E46 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 103,8 Оренбургская Акбулакский 100 43 Вер 50N59 055E38 (G) (Я) 2016.08.24 2026.07.13 2016.07.14 2026.07.13
Дейс 103,8 Оренбургская Беляевский 100 43 Вер 51N23 056E23 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Закр 103,8 Оренбургская Бузулук Бузулук 500 70 Вер 52N46 052E17 (G) (Я) 2009.09.09 2019.06.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 103,8 Оренбургская Бузулукский 100 20 Вер 52N47 052E19 (G) (Я) 2013.12.04 2023.09.22 2013.09.23 2023.09.22
Дейс 103,9 Оренбургская Новосергиевский 1000 76 Гор 52N02 053E34 (G) (Я) 2011.10.28 2019.04.21 2009.04.22 2019.04.21
Дейс 104,0 Оренбургская Красногвардейский 100 37 Вер 52N53 053E30 (G) (Я) 2013.12.03 2023.09.22 2013.09.23 2023.09.22
Дейс 104,1 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2012.02.16 2021.12.06 2011.12.07 2021.12.06
Дейс 104,2 Оренбургская Ташла Ташлинский 1000 39 Вер 51N46 052E44 (G) (Я) 2011.07.19 2021.05.25 2011.05.26 2021.05.25
Дейс 104,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 2000 180 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2016.11.25 2026.11.19 .. ..
Дейс 104,3 Оренбургская Кваркенский 100 47 Гор 52N04 059E43 (G) (Я) 2014.11.18 2024.09.18 2014.09.19 2024.09.18
Дейс 104,3 Оренбургская Матвеевский 100 68 Вер 53N30 053E28 (G) (Я) 2015.12.03 2025.10.27 2015.10.28 2025.10.27
Дейс 104,4 Оренбургская Бузулукский 100 49 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2015.11.02 2025.11.07 2005.11.08 2025.11.07
Дейс 104,5 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 100 180 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2015.11.06 2025.10.01 2015.10.02 2025.10.01
Дейс 104,5 Оренбургская Шарлык Шарлыкский 1000 25 Вер 52N56 054E45 (G) (Я) 2010.06.03 2019.02.11 2009.02.12 2019.02.11
Дейс 104,6 Оренбургская Соль-Илецк Соль-Илецкий 100 39 Вер 51N09 054E58 (G) (Я) 2011.10.21 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 104,6 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 70 Вер 53N37 052E24 (G) (Я) 2011.06.22 2021.02.27 2011.02.28 2021.02.27
Дейс 104,8 Оренбургская Адамовский 100 47 Вер 51N32 059E48 (G) (Я) 2014.11.18 2024.09.18 2014.09.19 2024.09.18
Дейс 104,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 115 Вер 51N47 055E08 (G) (Я) 2016.05.17 2024.03.27 2014.03.28 2024.03.27
Дейс 104,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 70 Вер 51N48 055E08 (G) (Я) 2011.10.06 2021.08.14 2011.08.15 2021.08.14
Дейс 104,9 Оренбургская Бузулукский 100 43 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2013.11.01 2023.10.01 2013.10.02 2023.10.01
Дейс 105,1 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 60 Вер 51N14 054E58 (G) (Я) 2014.01.30 2023.11.27 2013.11.28 2023.11.27
Закр 105,1 Оренбургская Орск Орск 100 42 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2012.03.29 2022.01.26 2012.01.27 2022.01.26
Дейс 105,1 Оренбургская Орск Орск 100 42 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2013.12.16 2022.01.26 2012.01.27 2022.01.26
Дейс 105,1 Оренбургская Абдулино Абдулинский 1000 57 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2014.03.20 2024.02.16 2014.02.17 2024.02.16
Закр 105,2 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 1000 180 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2010.11.02 2019.11.01 2009.11.02 2019.11.01
Дейс 105,2 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 1000 180 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2015.10.21 2019.11.01 2009.11.02 2019.11.01
Дейс 105,2 Оренбургская Красногвардейский 1000 93 Вер 52N53 053E30 (G) (Я) 2015.01.28 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 105,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 110 Вер 51N47 055E08 (G) (Я) 2014.04.11 2018.08.13 2013.10.08 2018.08.13
Закр 105,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 110 Вер 51N48 055E09 (G) (Я) 2009.12.02 2018.08.13 2008.08.14 2018.08.13
Дейс 105,4 Оренбургская Первомайский 1000 70 Вер 51N55 051E36 (G) (Я) 2009.09.10 2019.07.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 105,4 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 70 Вер 53N37 052E24 (G) (Я) 2011.03.22 2020.12.14 2010.12.15 2020.12.14
Дейс 105,5 Оренбургская Акбулакский 1000 40 Вер 51N01 055E41 (G) (Я) 2011.10.17 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 105,5 Оренбургская Гай Гай 100 35 Вер 51N27 058E27 (G) (Я) 2016.11.01 2026.10.04 2016.10.05 2026.10.04
Дейс 105,5 Оренбургская Кваркенский 1000 40 Вер 52N04 059E44 (G) (Я) 2009.09.10 2019.07.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 105,5 Оренбургская Октябрьский 100 68 Вер 52N21 055E33 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 105,5 Оренбургская Красногвардеец Бузулукский 100 60 Вер 52N40 052E23 (G) (Я) 2016.03.02 2026.02.03 2016.02.04 2026.02.03
Закр 105,5 Оренбургская Абдулинский 100 15 Вер 53N41 053E37 (G) (Я) 2015.03.17 2025.02.23 2015.02.24 2025.02.23
Дейс 105,6 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 100 200 Вер 51N01 059E51 (G) (Я) 2015.12.03 2025.10.27 2015.10.28 2025.10.27
Дейс 105,6 Оренбургская Новосергиевский 1000 80 Гор 52N03 053E34 (G) (Я) 2009.03.26 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Закр 105,7 Оренбургская Красногвардейский 100 70 Вер 52N53 053E30 (G) (Я) 2016.01.12 2017.12.07 2015.12.08 2017.12.07
Дейс 105,8 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2013.12.12 2023.11.10 2013.11.11 2023.11.10
Закр 105,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 47 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2011.06.22 2016.10.19 2006.10.20 2016.10.19
Дейс 105,8 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 1000 60 Вер 53N39 052E25 (G) (Я) 2007.09.03 2016.07.17 2006.07.18 2026.07.17
Дейс 106,1 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 70 Вер 52N25 053E08 (G) (Я) 2016.10.11 2026.09.07 2016.09.08 2026.09.07
Дейс 106,2 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2011.06.06 2021.04.26 2011.04.27 2021.04.26
Закр 106,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 138 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.09.08 2021.06.20 2011.06.22 2021.06.21
Дейс 106,3 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 138 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.09.21 2021.06.21 2011.06.22 2021.06.21
Дейс 106,3 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N48 052E19 (G) (Я) 2015.04.15 2025.02.26 2015.02.27 2025.02.26
Дейс 106,4 Оренбургская Шарлыкский 1000 75 Вер 53N00 054E40 (G) (Я) 2011.10.28 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 106,5 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 1000 100 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2010.11.02 2019.11.01 2009.11.02 2019.11.01
Дейс 106,5 Оренбургская Асекеевский 1000 84 Вер 53N31 052E54 (G) (Я) 2011.10.28 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 106,6 Оренбургская Тюльганский 1000 47 Вер 52N19 056E10 (G) (Я) 2013.07.29 2023.06.19 2013.06.20 2023.06.19
Дейс 106,6 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 70 Вер 52N25 053E08 (G) (Я) 2011.07.05 2021.03.23 2011.03.24 2021.03.23
Дейс 106,8 Оренбургская Оренбург Оренбург 500 48 Вер 51N46 055E06 (G) (Я) 2012.10.24 2021.09.01 2011.09.02 2021.09.01
Дейс 106,8 Оренбургская Бузулукский 100 22 Вер 52N47 052E19 (G) (Я) 2016.10.11 2026.09.07 2016.09.08 2026.09.07
Дейс 106,9 Оренбургская Пономаревский 1000 76 Вер 53N18 054E15 (G) (Я) 2014.04.16 2024.03.27 2014.03.28 2024.03.27
Дейс 107,0 Оренбургская Соль-Илецк Соль-Илецкий 100 36 Вер 51N09 054E58 (G) (Я) 2015.10.07 2025.08.17 2015.08.18 2025.08.17
Дейс 107,0 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 100 24 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2014.05.29 2024.04.02 2014.04.03 2024.04.02
Дейс 107,0 Оренбургская Новосергиевка Новосергиевский 45 70 Вер 52N04 053E39 (G) (Я) 2016.10.11 2026.09.07 2016.09.08 2026.09.07
Закр 107,0 Оренбургская Сакмарский 10 70 Вер 52N06 055E16 (G) (Я) 2014.01.30 2023.11.27 2013.11.28 2023.11.27
Дейс 107,0 Оренбургская Северный 500 40 Вер 54N02 052E33 (G) (Я) 2015.01.28 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 107,1 Оренбургская Новотроицк Новотроицк 25 50 Вер 51N12 058E18 (G) (Я) 2012.10.17 2022.08.08 2012.08.09 2022.08.08
Дейс 107,1 Оренбургская Сорочка Тоцкий 500 39 Вер 52N31 052E44 (G) (Я) 2011.07.19 2021.05.25 2011.05.26 2021.05.25
Дейс 107,2 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 47 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2010.04.07 2017.01.09 2007.01.10 2017.01.09
Дейс 107,3 Оренбургская Бузулукский 100 50 Вер 52N49 052E19 (G) (Я) 2008.07.24 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Дейс 107,4 Оренбургская Илекский 1000 38 Вер 51N31 053E22 (G) (Я) 2009.09.10 2019.07.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 107,5 Оренбургская Орск Орск 1000 86 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2016.04.12 2026.03.23 2016.03.24 2026.03.23
Дейс 107,5 Оренбургская Саракташский 100 55 Вер 51N49 056E22 (G) (Я) 2014.01.23 2023.11.17 2013.11.18 2023.11.17
Дейс 107,5 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 70 Вер 53N39 052E25 (G) (Я) 2016.05.12 2026.04.24 2016.04.25 2026.04.24
Дейс 107,7 Оренбургская Ясненский Ясненский 1000 180 Вер 51N02 059E51 (G) (Я) 2010.06.03 2019.07.22 2009.07.23 2019.07.22
Дейс 107,7 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 99 Вер 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.02.05 2024.12.10 2014.12.11 2024.12.10
Дейс 107,8 Оренбургская Александровский 1000 91 Вер 52N43 054E21 (G) (Я) 2014.03.18 2024.02.23 2014.02.24 2024.02.23
Закр 107,9 Оренбургская Соль-Илецк Соль-Илецкий 100 36 Вер 51N09 054E58 (G) (Я) 2013.06.24 2015.04.15 2013.04.16 2015.04.15
Дейс 107,9 Оренбургская Соль-Илецк Соль-Илецкий 100 36 Вер 51N09 054E58 (G) (Я) 2015.10.07 2025.08.17 2015.08.18 2025.08.17
Дейс 107,9 Оренбургская Красногвардеец Бузулукский 100 60 Вер 52N40 052E23 (G) (Я) 2015.08.19 2025.07.26 2015.07.27 2025.07.26
Дейс 107,9 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 52 Вер 53N39 052E25 (G) (Я) 2014.07.31 2024.01.23 2014.01.24 2024.01.23
Дейс 175,2396 6 Оренбургская Светлинский 1 25 Гор 51N26 061E09 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,2396 6 Оренбургская Красногвардейский 1 20 Гор 53N00 053E50 (G) (Я) 2011.02.03 2014.12.31 2010.02.19 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 10 12 Гор 51N08 054E07 (G) (Я) 2014.05.26 2014.12.31 2014.04.30 2014.12.31
Закр 175,25 6 Оренбургская Беляевский 100 52 Вер 51N21 055E59 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.24 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 175,25 6 Оренбургская Адамовский 500 74 Гор 51N32 059E48 (G) (Я) 2016.10.11 2016.10.14 2016.10.05 2019.08.19
Закр 175,25 6 Оренбургская Адамовский 1000 74 Гор 51N33 059E48 (G) (Я) 2009.12.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 175,25 6 Оренбургская Ташлинский 10 34 Гор 51N55 052E45 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Первомайский 1 25 Гор 52N02 051E45 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Октябрьский 1 25 Гор 52N17 054E48 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 92 Гор 52N25 053E08 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Александровский 1 12 Гор 52N25 054E30 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Александровский 1 20 Гор 52N54 054E05 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Грачёвский 1 12 Гор 53N11 052E54 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.28 2015.12.27
Дейс 175,25 6 Оренбургская Матвеевский 1 20 Гор 53N17 053E48 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Асекеевский 1 13 Гор 53N22 052E50 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2016.08.02 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Бугурусланский 1 15 Гор 53N27 052E13 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Кутлуево Асекеевский 1 16 Гор 53N31 053E14 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Асекеевский 1 13 Гор 53N32 053E10 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Бугурусланский 1 25 Гор 53N44 052E53 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,25 6 Оренбургская Мордовский Бугуруслан Бугурусланский 1 12 Гор 53N48 052E31 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 175,25 6 Оренбургская Советское Бугурусланский 1 25 Гор 53N49 052E47 (G) (Я) 2011.07.13 2015.12.25 2005.12.26 2015.12.25
Дейс 175,2526 6 Оренбургская Асекеевский 1 25 Гор 53N35 053E01 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 175,2552 6 Оренбургская Илекский 1 16 Гор 51N36 053E18 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,2604 6 Оренбургская Светлый Светлинский 100 65 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,2604 6 Оренбургская Первомайский 10 35 Гор 52N00 052E09 (G) (Я) 2015.05.22 2019.08.19 2015.04.28 2019.08.19
Дейс 175,2604 6 Оренбургская Октябрьский 1 16 Гор 52N15 055E41 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 175,2604 6 Оренбургская Абдулино Абдулинский 100 91 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 181,75 6 Оренбургская Беляевский 100 52 Вер 51N22 055E59 (G) (Я) 2007.07.03 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 181,75 6 Оренбургская Новоорский 100 52 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.25 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 181,75 6 Оренбургская Новоорский 100 52 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2015.09.30 2016.07.25 2006.07.26 2019.08.19
Закр 181,75 6 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 92 Гор 52N26 053E08 (G) (Я) 2008.12.29 2016.07.25 2014.04.16 ..
Закр 181,75 6 Оренбургская Матвеевский 1 20 Гор 53N17 053E48 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2014.04.16 ..
Дейс 181,75 6 Оренбургская Советское Бугурусланский 1 25 Гор 53N49 052E47 (G) (Я) 2015.12.18 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 183,2396 7 Оренбургская Тоцкий 1 10 Гор 52N09 052E27 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2396 7 Оренбургская Тоцкий 1 14 Гор 52N18 052E38 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2396 7 Оренбургская Александровский 1 21 Гор 52N57 054E13 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Акбулакский 1 24 Гор 50N54 055E54 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.21 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 1 25 Гор 51N00 054E13 (G) (Я) 2012.04.19 2014.12.31 2012.02.09 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Оренбургская Первомайский 100 43 Вер 51N37 051E38 (G) (Я) 2014.09.04 2019.08.19 2014.08.07 2019.08.19
Закр 183,25 7 Оренбургская Ташла Ташлинский 100 47 Гор 51N46 052E44 (G) (Я) 2015.09.21 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 183,25 7 Оренбургская Новосергиевский 1 17 Гор 51N46 053E16 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Мирошкино Первомайский 1 14 Гор 51N59 052E03 (G) (Я) 2013.10.28 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Курманаевский 1 23 Гор 52N12 052E02 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Курманаевский 100 49 Вер 52N26 051E44 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Александровский 1 23 Гор 52N39 054E07 (G) (Я) 2014.03.18 2014.12.31 2014.02.24 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Оренбургская Красногвардейский 10 22 Гор 52N41 053E15 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2012.04.28 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Оренбургская Новоникольское Грачёвский 1 15 Гор 52N52 053E07 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,25 7 Оренбургская Новомусино Шарлыкский 1 35 Гор 52N55 054E25 (G) (Я) 2014.03.11 2014.12.31 2013.11.15 2014.12.31
Закр 183,25 7 Оренбургская Романовка Пономаревский 1 20 Гор 53N02 054E04 (G) (Я) 2009.12.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 183,25 7 Оренбургская Романовка Пономаревский 1 20 Гор 53N02 054E04 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 183,25 7 Оренбургская Асекеевский 100 88 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2015.09.08 2017.10.14 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 183,25 7 Оренбургская Асекеевский 100 88 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2015.09.21 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Закр 183,2513 7 Оренбургская Орск Орск 5000 72 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2513 7 Оренбургская Орск Орск 5000 72 Вер 51N13 058E27 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2526 7 Оренбургская Акбулакский 1 9 Гор 50N35 055E41 (G) (Я) 2012.07.10 2014.12.31 2012.06.13 2014.12.31
Дейс 183,2539 7 Оренбургская Сорочинский 1 19 Гор 52N30 053E31 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2539 7 Оренбургская Матвеевский 1 25 Гор 53N22 053E37 (G) (Я) 2012.02.15 2014.12.31 2011.12.12 2014.12.31
Дейс 183,2552 7 Оренбургская Сорочинский 1 25 Гор 52N12 052E56 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2011.10.03 2014.12.31
Дейс 183,2552 7 Оренбургская Красногвардейский 1 25 Гор 52N58 053E56 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2012.09.24 2014.12.31
Дейс 183,2552 7 Оренбургская Грачёвский 1 16 Гор 53N05 052E47 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2604 7 Оренбургская Оренбург Оренбург 5000 173 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2016.05.16 2019.08.19 2016.04.28 2019.08.19
Дейс 183,2604 7 Оренбургская Сайфутдиново Тоцкий 1 10 Гор 52N14 052E35 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 183,2604 7 Оренбургская Сорочинский 1 10 Гор 52N42 052E54 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 189,7396 7 Оренбургская Ташлинский 1 25 Гор 52N05 052E55 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Закр 189,75 7 Оренбургская Ташла Ташлинский 100 47 Гор 51N46 052E44 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.24 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 189,75 7 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N09 052E45 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 189,75 7 Оренбургская Матвеевка Сорочинский 1 25 Гор 52N09 053E17 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 189,75 7 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N19 052E47 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 189,75 7 Оренбургская Грачёвский 1 25 Гор 53N04 053E19 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Закр 189,7513 7 Оренбургская Орск Орск 5000 72 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2010.09.30 2014.12.31 2009.12.31 2014.12.31
Дейс 189,7565 7 Оренбургская Ташлинский 1 14 Гор 52N00 053E02 (G) (Я) 2012.04.17 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Закр 189,7604 7 Оренбургская Оренбург Оренбург 5000 173 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2010.03.10 2014.12.31 2009.12.31 2014.12.31
Дейс 191,2409 8 Оренбургская Саракташский 100 52 Гор 52N05 056E08 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 191,2422 8 Оренбургская Кваркенский 10 15 Гор 52N07 059E18 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.21 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Нововасильевка Тоцкий 1 12 Гор 52N06 052E11 (G) (Я) 2015.09.08 2019.08.18 2015.08.06 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Сорочинский 1 24 Гор 52N11 053E06 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Октябрьский 1 25 Гор 52N17 054E48 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Сорочинский 1 20 Гор 52N18 052E58 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Александровский 1 34 Гор 52N38 054E38 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Грачёвский 1 13 Гор 53N02 052E55 (G) (Я) 2013.08.06 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Матвеевский 1 24 Гор 53N26 053E39 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Асекеевский 1 12 Гор 53N28 053E00 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,25 8 Оренбургская Бугурусланский 1 10 Гор 53N47 052E31 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2013.09.03 2014.12.31
Дейс 191,2513 8 Оренбургская Сорочинский 1 10 Гор 52N20 053E35 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 191,2526 8 Оренбургская Беляевский 100 52 Вер 51N15 056E22 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.24 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 191,2552 8 Оренбургская Октябрьский 1 22 Гор 52N32 054E57 (G) (Я) 2013.12.19 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,2565 8 Оренбургская Светлинский 10 31 Гор 50N52 061E11 (G) (Я) 2013.10.25 2014.12.31 2013.09.11 2014.12.31
Дейс 191,2578 8 Оренбургская Акбулакский 1 12 Гор 50N45 056E00 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,2578 8 Оренбургская Тоцкий 1 13 Гор 52N12 052E43 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 191,2578 8 Оренбургская Красногвардейский 100 100 Гор 52N53 053E31 (G) (Я) 2010.08.02 2018.10.16 2008.10.17 2018.10.16
Дейс 191,2604 8 Оренбургская Александровский 1 12 Гор 52N23 054E34 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,2604 8 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N24 052E42 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Закр 191,2604 8 Оренбургская Шарлыкский 100 41 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2011.03.29 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Закр 191,2604 8 Оренбургская Шарлыкский 100 41 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,2604 8 Оренбургская Шарлыкский 100 41 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 191,2604 8 Оренбургская Бугурусланский 100 53 Гор 53N52 052E57 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.24 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 191,2617 8 Оренбургская Домбаровский 10 50 Гор 50N45 059E31 (G) (Я) 2015.05.30 2019.08.19 2015.05.30 2019.08.19
Закр 197,7409 8 Оренбургская Саракташский 100 52 Гор 52N05 056E08 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.24 2014.04.16 ..
Дейс 197,75 8 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N06 052E38 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Закр 197,7526 8 Оренбургская Беляевский 100 52 Вер 51N16 056E22 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 197,7578 8 Оренбургская Первомайский 100 43 Гор 52N05 051E35 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 197,7578 8 Оренбургская Красногвардейский 100 100 Гор 52N53 053E30 (G) (Я) 2015.09.09 2018.10.15 2008.10.17 2018.10.16
Закр 197,7604 8 Оренбургская Бугурусланский 100 53 Гор 53N52 052E57 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2014.04.16 ..
Дейс 199,2396 9 Оренбургская Оренбург Оренбург 500 159 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.09.16 2019.08.19 2015.07.23 2019.08.19
Дейс 199,2396 9 Оренбургская Тоцкий 1 20 Гор 52N09 052E17 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2474 9 Оренбургская Сорочинский 1 19 Гор 52N07 053E06 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,25 9 Оренбургская Светлый Светлинский 100 65 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 199,25 9 Оренбургская Светлый Светлинский 100 65 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 199,25 9 Оренбургская Светлинский 1 14 Гор 51N08 061E08 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 82 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2008.04.11 2018.01.27 2008.01.28 2018.01.27
Дейс 199,25 9 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 82 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2011.01.27 2018.01.27 2008.01.28 2018.01.27
Дейс 199,25 9 Оренбургская Обильный Адамовский 1 25 Гор 51N19 060E50 (G) (Я) 2013.03.11 2014.12.31 2013.01.16 2014.12.31
Дейс 199,25 9 Оренбургская Илекский 100 77 Гор 51N31 053E54 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Ташлинский 1 12 Гор 51N38 052E28 (G) (Я) 2014.02.14 2014.12.31 2013.12.19 2014.12.31
Дейс 199,25 9 Оренбургская Кулагино Новосергиевский 1 11 Гор 51N53 053E38 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,25 9 Оренбургская Первомайский 100 77 Вер 51N54 051E36 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 199,25 9 Оренбургская Первомайский 30 77 Вер 51N54 051E36 (G) (Я) 2016.06.02 2019.08.19 2016.05.26 2019.08.19
Закр 199,25 9 Оренбургская Первомайский 100 77 Вер 51N55 051E37 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 199,25 9 Оренбургская Ташлинский 1 25 Гор 51N59 052E39 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Тоцкий 1 15 Гор 52N11 052E31 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N19 052E47 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Сорочинский 1 16 Гор 52N25 053E20 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,25 9 Оренбургская Тюльганский 1 20 Гор 52N25 056E13 (G) (Я) 2013.03.15 2016.07.25 2014.04.16 ..
Дейс 199,25 9 Оренбургская Тюльганский 1 20 Гор 52N25 056E13 (G) (Я) 2016.07.26 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Красногвардейский 10 25 Гор 52N40 053E26 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Новоникольское Грачёвский 1 15 Гор 52N52 053E07 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Новомусино Шарлыкский 1 25 Гор 52N55 054E25 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Красногвардейский 1 25 Гор 52N58 053E24 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Грачёвский 1 12 Гор 53N11 052E54 (G) (Я) 2014.09.19 2019.08.19 2014.09.05 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Асекеевский 1 12 Гор 53N17 052E59 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,25 9 Оренбургская Асекеевский 1 25 Гор 53N38 053E11 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2526 9 Оренбургская Ташлинский 1 12 Гор 51N56 053E09 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2552 9 Оренбургская Ташлинский 1 28 Гор 52N05 052E55 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,2578 9 Оренбургская Акбулакский 100 52 Гор 51N05 055E58 (G) (Я) 2011.01.27 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,2578 9 Оренбургская Акбулакский 100 52 Гор 51N05 055E58 (G) (Я) 2015.09.09 2018.05.31 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 199,2591 9 Оренбургская Ташлинский 1 25 Гор 51N49 053E00 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 199,2604 9 Оренбургская Беляевский 1 15 Гор 51N26 056E37 (G) (Я) 2011.11.09 2014.12.31 2011.08.15 2014.12.31
Закр 199,2604 9 Оренбургская Беляевский 1 15 Гор 51N26 056E37 (G) (Я) 2013.03.15 2014.12.31 2011.08.15 2014.12.31
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Беляевский 1 15 Гор 51N26 056E37 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Ташлинский 1 11 Гор 51N46 052E30 (G) (Я) 2014.09.12 2019.08.19 2014.08.22 2019.08.19
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Майское Ташлинский 1 13 Гор 51N56 052E55 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Сакмарский 1 22 Гор 52N05 055E51 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Сорочинский 1 25 Гор 52N12 052E56 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 199,2604 9 Оренбургская Красногвардейский 1 12 Гор 52N51 053E47 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 205,75 9 Оренбургская Илекский 100 77 Гор 51N31 053E54 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.24 2006.07.26 2016.07.25
Закр 205,75 9 Оренбургская Тюльганский 1 20 Гор 52N25 056E14 (G) (Я) 2006.09.26 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 205,75 9 Оренбургская Северный 1 25 Гор 54N02 052E44 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 207,2396 10 Оренбургская Светлинский 10 25 Гор 51N06 060E54 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2396 10 Оренбургская Привольный Илекский 1 20 Вер 51N21 053E41 (G) (Я) 2016.01.12 2019.08.19 2015.12.24 2019.08.19
Дейс 207,2396 10 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 211 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2015.08.05 2017.06.30 2015.07.01 2017.06.30
Дейс 207,25 10 Оренбургская Ташлинский 1 11 Гор 51N29 052E36 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Ташлинский 1 8 Гор 51N40 052E36 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Ташлинский 1 14 Гор 51N42 053E06 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Переволоцкий 100 69 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2015.09.21 2019.01.14 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 207,25 10 Оренбургская Покровка Шарлыкский 1 22 Гор 52N47 055E17 (G) (Я) 2014.03.20 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Пономаревский 100 78 Вер 53N18 054E15 (G) (Я) 2015.09.09 2017.10.14 2007.10.16 2017.10.15
Закр 207,25 10 Оренбургская Пономаревский 100 78 Вер 53N18 054E16 (G) (Я) 2008.04.25 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 207,25 10 Оренбургская Бугурусланский 1 9 Гор 53N44 052E43 (G) (Я) 2013.10.25 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Бугурусланский 1 15 Гор 53N49 053E03 (G) (Я) 2014.08.04 2019.08.19 2014.06.20 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Бугурусланский 1 14 Гор 53N54 052E49 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,25 10 Оренбургская Северный 1 15 Гор 53N56 052E27 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2539 10 Оренбургская Брацлавка Адамовский 30 52 Гор 51N40 060E15 (G) (Я) 2016.06.02 2019.08.19 2016.05.26 2019.08.19
Закр 207,2539 10 Оренбургская Адамовский 100 52 Гор 51N41 060E16 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 207,2539 10 Оренбургская Новосергиевский 1 18 Гор 51N47 053E16 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 207,2578 10 Оренбургская Изобильное Соль-Илецкий 100 58 Гор 51N02 054E35 (G) (Я) 2015.09.08 2016.10.23 2006.10.25 2016.10.24
Закр 207,2578 10 Оренбургская Изобильное Соль-Илецкий 100 58 Гор 51N02 054E35 (G) (Я) 2015.09.21 2016.10.24 2006.10.25 2016.10.24
Дейс 207,2578 10 Оренбургская Бугурусланский 1 14 Гор 53N51 052E38 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 207,2604 10 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 207 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2012.09.06 2014.12.31 2012.08.22 2014.12.31
Дейс 207,2604 10 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 207 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2604 10 Оренбургская Илекский 1 16 Гор 51N35 053E09 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2604 10 Оренбургская Александровский 100 52 Гор 52N27 054E44 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Закр 207,2604 10 Оренбургская Александровский 100 52 Гор 52N28 054E45 (G) (Я) 2007.08.27 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 207,2617 10 Оренбургская Асекеевский 1 12 Гор 53N33 053E10 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 207,2617 10 Оренбургская Асекеевский 1 18 Гор 53N41 053E09 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 213,7396 10 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 211 Гор 52N44 052E15 (G) (Я) 2011.02.15 2016.07.10 2006.07.11 2016.07.10
Дейс 213,75 10 Оренбургская Ясненский Ясненский 10 20 Гор 51N13 060E07 (G) (Я) 2011.09.19 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Закр 213,75 10 Оренбургская Переволоцкий 100 69 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2015.09.08 2019.01.13 2009.01.15 2019.01.14
Дейс 215,2396 11 Оренбургская Орск Орск 1000 50 Вер 51N14 058E27 (G) (Я) 2008.04.11 2017.08.01 2008.01.28 2017.08.01
Дейс 215,2396 11 Оренбургская Новосергиевский 100 80 Гор 52N02 053E34 (G) (Я) 2015.09.09 2018.10.25 2008.10.27 2018.10.26
Дейс 215,2396 11 Оренбургская Красногвардейский 1 25 Гор 52N59 053E38 (G) (Я) 2012.04.19 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Закр 215,25 11 Оренбургская Домбаровский 100 51 Гор 50N51 059E18 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 215,25 11 Оренбургская Домбаровский 100 51 Гор 50N51 059E18 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Закр 215,25 11 Оренбургская Беляевский 100 41 Гор 51N27 056E45 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,25 11 Оренбургская Беляевский 30 41 Гор 51N27 056E45 (G) (Я) 2016.06.02 2019.08.19 2016.05.26 2019.08.19
Дейс 215,25 11 Оренбургская Майское Ташлинский 1 13 Гор 51N56 052E55 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,25 11 Оренбургская Сорочинский 1 20 Гор 52N18 052E58 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,25 11 Оренбургская Красногвардейский 1 22 Гор 52N40 053E26 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,25 11 Оренбургская Красногвардейский 1 25 Гор 52N58 053E53 (G) (Я) 2015.01.27 2019.08.19 2012.02.28 2014.12.31
Дейс 215,25 11 Оренбургская Матвеевский 100 95 Вер 53N27 053E26 (G) (Я) 2015.09.09 2017.10.14 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 215,2578 11 Оренбургская Светлинский 1 17 Гор 51N08 061E08 (G) (Я) 2015.02.09 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,2578 11 Оренбургская Бугурусланский 100 53 Гор 53N52 052E57 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,2591 11 Оренбургская Шестаковка Ташлинский 1 12 Гор 52N05 052E51 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 215,2604 11 Оренбургская Илекский 1 13 Гор 51N36 053E16 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 215,2604 11 Оренбургская Адамовский 100 52 Гор 51N54 059E23 (G) (Я) 2011.01.27 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 215,2604 11 Оренбургская Адамовский 100 52 Гор 51N54 059E23 (G) (Я) 2015.09.09 2018.05.31 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 215,2617 11 Оренбургская Акбулакский 100 52 Гор 50N45 055E34 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.24 2006.07.26 2019.08.19
Закр 221,7396 11 Оренбургская Новосергиевский 100 80 Гор 52N02 053E34 (G) (Я) 2008.12.29 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Закр 221,75 11 Оренбургская Беляевский 100 41 Гор 51N28 056E46 (G) (Я) 2009.11.13 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Закр 221,75 11 Оренбургская Матвеевский 100 95 Вер 53N27 053E26 (G) (Я) 2008.12.29 2017.10.15 2007.10.16 2017.10.15
Дейс 221,7604 11 Оренбургская Тоцкий 1 25 Гор 52N24 052E42 (G) (Я) 2015.12.09 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Закр 221,7617 11 Оренбургская Акбулакский 100 52 Гор 50N45 055E34 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 223,2396 12 Оренбургская Первомайский 100 75 Гор 51N55 051E36 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 223,2422 12 Оренбургская Ташлинский 1 14 Гор 52N00 053E02 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,25 12 Оренбургская Акбулакский 1 23 Гор 50N54 055E54 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 223,25 12 Оренбургская Илекский 100 66 Вер 51N31 053E54 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 223,25 12 Оренбургская Илекский 100 66 Вер 51N31 053E54 (G) (Я) 2015.09.21 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 223,25 12 Оренбургская Ташлинский 1 22 Гор 51N36 052E58 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,25 12 Оренбургская Кулагино Новосергиевский 1 10 Гор 51N53 053E38 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,25 12 Оренбургская Кваркенский 100 48 Гор 52N04 059E44 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.11 2019.08.19
Закр 223,25 12 Оренбургская Тоцкий 100 50 Гор 52N11 052E37 (G) (Я) 2015.09.08 2018.05.31 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 223,25 12 Оренбургская Курманаевский 1 15 Гор 52N14 051E58 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 223,25 12 Оренбургская Переволоцкий 100 50 Гор 52N15 054E24 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,25 12 Оренбургская Переволоцкий 30 50 Гор 52N15 054E24 (G) (Я) 2016.10.14 2019.08.19 2016.10.05 2019.08.19
Закр 223,25 12 Оренбургская Переволоцкий 100 50 Гор 52N15 054E25 (G) (Я) 2009.11.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Закр 223,25 12 Оренбургская Октябрьский 100 87 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2015.09.08 2018.04.27 2008.04.29 2018.04.28
Дейс 223,25 12 Оренбургская Октябрьский 100 87 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2015.09.21 2018.04.28 2008.04.29 2018.04.28
Дейс 223,25 12 Оренбургская Покровка Шарлыкский 10 20 Гор 52N47 055E17 (G) (Я) 2015.05.22 2019.08.19 2015.05.23 2019.08.19
Дейс 223,25 12 Оренбургская Путятино Шарлыкский 1 13 Гор 53N08 054E46 (G) (Я) 2013.10.25 2014.12.31 2013.09.02 2014.12.31
Закр 223,2578 12 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 236 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 223,2578 12 Оренбургская Оренбург Оренбург 500 101 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2007.09.07 2017.04.10 2007.06.08 2017.04.10
Дейс 223,2578 12 Оренбургская Новосергиевский 1 15 Гор 51N48 053E24 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,2578 12 Оренбургская Александровский 100 92 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2015.09.21 2018.04.28 2008.04.29 2018.04.28
Дейс 223,2578 12 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 50 30 Гор 53N39 052E25 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,2604 12 Оренбургская Илекский 1 15 Гор 51N16 053E43 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 223,2604 12 Оренбургская Ташлинский 1 11 Гор 51N47 052E22 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 229,7396 12 Оренбургская Бузулукский 1000 25 Гор 52N48 052E19 (G) (Я) 2007.05.16 2016.11.28 2006.11.29 2016.11.28
Дейс 229,75 12 Оренбургская Ясненский Ясненский 100 51 Гор 51N02 059E51 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Закр 229,75 12 Оренбургская Кваркенский 100 48 Гор 52N04 059E44 (G) (Я) 2008.05.21 2016.07.10 2006.07.11 2016.07.10
Дейс 229,75 12 Оренбургская Матвеевка Сорочинский 1 25 Гор 52N09 053E17 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 229,75 12 Оренбургская Сорочинский 1 25 Гор 52N20 052E55 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 229,7578 12 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 236 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.12.11 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 229,7578 12 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 236 Вер 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.09.21 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Закр 229,7578 12 Оренбургская Александровский 100 92 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2015.09.08 2018.04.27 2008.04.29 2018.04.28
Дейс 471,2396 21 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 180 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2015.03.18 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 471,25 21 Оренбургская Веселовский Ясненский 100 50 Гор 50N58 060E23 (G) (Я) 2015.02.04 2019.08.19 2015.01.21 2019.08.19
Закр 471,25 21 Оренбургская Ташла Ташлинский 100 45 Гор 51N46 052E45 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 471,25 21 Оренбургская Ташла Ташлинский 30 45 Гор 51N46 052E45 (G) (Я) 2016.06.02 2019.08.19 2016.05.26 2019.08.19
Дейс 471,25 21 Оренбургская Курманаевский 100 44 Гор 52N15 051E42 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 471,2578 21 Оренбургская Ясненский Ясненский 100 220 Гор 51N02 059E51 (G) (Я) 2009.11.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 471,2604 21 Оренбургская Чингирлауский 1 30 Гор 51N11 053E56 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 471,2604 21 Оренбургская Саракташский 10 50 Гор 52N05 056E08 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 471,2604 21 Оренбургская Александровский 100 88 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 471,2604 21 Оренбургская Александровский 100 88 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2015.09.11 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 474,0 21 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 500 53 Гор 51N14 057E13 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 474,0 21 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 246 Гор 51N32 057E31 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 477,7396 21 Оренбургская Восточный Светлинский 1 18 Гор 51N26 061E18 (G) (Я) 2016.10.26 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 477,7396 21 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 180 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2010.03.11 2014.12.31 2009.12.23 2014.12.31
Закр 477,7396 21 Оренбургская Пономаревский 10 52 Гор 53N13 053E56 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 477,75 21 Оренбургская Грачёвский 10 8 Гор 52N48 052E56 (G) (Я) 2011.03.01 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 479,2435 22 Оренбургская Новоорский 100 50 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.29 2019.08.19
Дейс 479,25 22 Оренбургская Ташлинский 1 20 Гор 51N47 052E22 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 479,25 22 Оренбургская Ташлинский 1 15 Гор 52N04 053E02 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 479,25 22 Оренбургская Ждановка Александровский 100 52 Гор 52N24 054E24 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Закр 479,25 22 Оренбургская Александровский 100 52 Гор 52N25 054E24 (G) (Я) 2007.08.27 2016.07.25 1997.03.31 ..
Дейс 479,25 22 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 80 Гор 53N39 052E25 (G) (Я) 2015.09.09 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Закр 479,25 22 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 80 Гор 53N40 052E25 (G) (Я) 2010.08.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 479,2604 22 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 28 Гор 52N25 053E08 (G) (Я) 2015.02.03 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 482,0 22 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 1000 78 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2014.08.05 2022.03.16 2014.06.16 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Оренбургская Илекский 50 53 Гор 51N25 054E14 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Оренбургская Оренбург Оренбург 5000 185 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2014.08.05 2022.03.16 2014.06.16 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Оренбургская Переволоцкий 1000 69 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2014.08.05 2022.03.16 2014.06.16 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Оренбургская Сакмарский 500 78 Гор 52N10 054E50 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 482,0 22 Оренбургская Октябрьский 1000 87 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 485,7396 22 Оренбургская Орск Орск 100 60 Гор 51N14 058E27 (G) (Я) 2008.07.14 2018.04.20 2008.04.21 2018.04.20
Закр 485,75 22 Оренбургская Илекский 100 42 Гор 51N31 053E22 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Закр 485,75 22 Оренбургская 1 20 Гор 51N49 059E46 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 485,75 22 Оренбургская Ташлинский 10 50 Гор 51N56 052E46 (G) (Я) 2007.05.04 2017.01.25 2007.01.26 2017.01.25
Закр 485,7604 22 Оренбургская Матвеевский 100 52 Гор 53N14 053E27 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 487,2396 23 Оренбургская Северный 1000 62 Вер 54N04 052E51 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 487,2461 23 Оренбургская Красногвардейский 100 50 Гор 53N04 053E41 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 487,25 23 Оренбургская Домбаровский 100 22 Гор 50N45 059E31 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 487,25 23 Оренбургская Гай Гай 10 52 Гор 51N29 058E28 (G) (Я) 2014.11.19 2019.08.19 2014.09.19 2019.08.19
Закр 487,25 23 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N39 059E21 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 487,25 23 Оренбургская Асекеевский 10 25 Гор 53N35 052E49 (G) (Я) 2007.08.17 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Закр 487,2604 23 Оренбургская Адамовский 10 51 Гор 51N34 060E37 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 487,2604 23 Оренбургская Курманаевский 100 47 Гор 52N11 052E09 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 49,7396 1 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 194 Гор 52N44 052E15 (G) (Я) 2015.09.09 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Закр 49,7396 1 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 194 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2009.10.20 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 49,75 1 Оренбургская Светлинский 10 25 Гор 51N26 061E09 (G) (Я) 2015.02.04 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 49,75 1 Оренбургская Придолинный Ташлинский 1 15 Гор 51N53 053E12 (G) (Я) 2014.05.26 2024.04.29 2014.04.30 2024.04.29
Дейс 49,75 1 Оренбургская Кваркенский 1 12 Гор 52N07 059E18 (G) (Я) 2014.04.16 2024.03.27 2014.03.28 2024.03.27
Закр 49,75 1 Оренбургская Переволоцкий 100 52 Гор 52N15 054E24 (G) (Я) 2011.01.27 2017.03.04 2007.03.05 2017.03.04
Дейс 49,75 1 Оренбургская Переволоцкий 100 52 Гор 52N15 054E24 (G) (Я) 2015.09.08 2017.03.03 2007.03.05 2017.03.04
Закр 49,75 1 Оренбургская Тюльганский 100 53 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2008.08.08 2018.05.07 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 49,75 1 Оренбургская Тюльганский 100 53 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2015.09.09 2018.05.06 2008.05.08 2018.05.07
Дейс 49,75 1 Оренбургская Александровский 1 20 Гор 52N57 054E13 (G) (Я) 2014.02.07 2022.09.27 2012.09.28 2022.09.27
Дейс 49,75 1 Оренбургская Путятино Шарлыкский 1 13 Гор 53N08 054E46 (G) (Я) 2013.08.06 2023.07.04 2013.07.05 2023.07.04
Дейс 493,7396 23 Оренбургская Светлинский 1 18 Гор 51N12 061E27 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 493,7396 23 Оренбургская Беляевский 100 39 Гор 51N15 056E22 (G) (Я) 2011.02.25 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Закр 493,7396 23 Оренбургская Светлинский 10 15 Гор 51N27 061E09 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 493,75 23 Оренбургская Светлый Светлинский 100 65 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 493,75 23 Оренбургская Адамовский 100 45 Гор 51N32 059E48 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 493,75 23 Оренбургская Бузулукский 500 30 Вер 52N49 052E19 (G) (Я) 2008.12.23 2018.10.26 2008.10.27 2018.10.26
Закр 495,25 24 Оренбургская Орск Орск 1000 65 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 495,25 24 Оренбургская Курманаевка Курманаевский 100 32 Гор 52N30 052E04 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 495,25 24 Оренбургская Пономаревский 100 53 Гор 53N12 053E56 (G) (Я) 2015.01.20 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 495,2604 24 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 172 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2011.09.16 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Закр 495,2604 24 Оренбургская Матвеевский 100 90 Гор 53N27 053E26 (G) (Я) 2010.08.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 495,2604 24 Оренбургская Матвеевский 100 90 Гор 53N27 053E26 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 501,7396 24 Оренбургская Акбулакский 100 51 Гор 51N06 055E59 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 501,7396 24 Оренбургская Илекский 10 50 Гор 51N25 054E14 (G) (Я) 2016.10.26 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 501,7396 24 Оренбургская Новосергиевский 10 12 Гор 51N51 053E57 (G) (Я) 2012.06.21 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 501,7396 24 Оренбургская Грачёвка Грачёвский 100 20 Гор 52N55 052E52 (G) (Я) 2016.10.26 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 501,7526 24 Оренбургская Тюльганский 100 52 Гор 52N12 055E48 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 503,25 25 Оренбургская Домбаровский 1 20 Гор 50N45 059E31 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 503,25 25 Оренбургская Переволоцкий 100 72 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2016.07.26 2019.08.19 2016.07.14 2019.08.19
Дейс 503,25 25 Оренбургская Новосергиевский 100 50 Гор 52N33 054E00 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 503,25 25 Оренбургская Аксютино Асекеевский 100 52 Гор 53N16 053E07 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 503,2604 25 Оренбургская Ташлинский 1 15 Гор 51N29 052E36 (G) (Я) 2016.11.01 2019.08.19 2016.10.05 2019.08.19
Дейс 506,0 25 Оренбургская Полевой Домбаровский 250 53 Гор 50N46 058E59 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 506,0 25 Оренбургская Домбаровский 500 78 Гор 51N03 059E06 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 506,0 25 Оренбургская Орск Орск 5000 95 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2014.05.26 2022.03.16 2012.11.26 2022.03.16
Дейс 506,0 25 Оренбургская Гай Гай 500 53 Гор 51N29 058E28 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 506,0 25 Оренбургская Новоорский 1000 60 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 509,7396 25 Оренбургская Беляевский 100 39 Гор 51N27 056E45 (G) (Я) 2016.10.26 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 509,75 25 Оренбургская Новосергиевский 100 52 Гор 52N34 054E00 (G) (Я) 2007.07.03 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 509,75 25 Оренбургская Аксютино Асекеевский 100 52 Гор 53N16 053E07 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 509,7604 25 Оренбургская Кваркенский 100 48 Гор 52N04 059E44 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 509,7604 25 Оренбургская 1000 25 Гор 52N48 052E20 (G) (Я) 2007.05.16 2016.11.28 2006.11.29 2016.11.28
Дейс 511,2396 26 Оренбургская Кваркенский 10 68 Гор 51N57 059E53 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 511,2396 26 Оренбургская Сорочка Тоцкий 100 38 Гор 52N31 052E44 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 511,25 26 Оренбургская 1 20 Гор 51N49 059E46 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 511,25 26 Оренбургская Бугурусланский 100 50 Гор 53N23 052E24 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 511,2604 26 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 160 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2015.06.26 2016.08.29 2006.08.30 2019.08.19
Дейс 514,0 26 Оренбургская Светлинский 500 53 Гор 50N48 060E51 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Закр 514,0 26 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 2000 112 Гор 51N01 059E51 (G) (Я) 2014.08.18 2016.08.12 2014.08.13 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 2000 112 Гор 51N01 059E51 (G) (Я) 2016.07.18 2022.03.16 2014.08.13 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Светлинский 250 53 Гор 51N06 060E54 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Светлинский 250 33 Гор 51N26 061E09 (G) (Я) 2013.12.03 2022.03.16 2013.09.03 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Адамовский 250 53 Гор 51N29 060E14 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Адамовский 500 78 Гор 51N31 059E54 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Закр 514,0 26 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 246 Гор 51N32 057E31 (G) (Я) 2014.06.20 2015.08.14 2013.08.15 2015.08.14
Закр 514,0 26 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 5000 246 Гор 51N32 057E31 (G) (Я) 2015.09.21 2017.08.14 2015.08.15 2017.08.14
Дейс 514,0 26 Оренбургская Адамовский 50 53 Гор 51N33 060E37 (G) (Я) 2014.01.13 2022.03.16 2013.11.15 2022.03.16
Дейс 514,0 26 Оренбургская Брацлавка Адамовский 250 53 Гор 51N40 060E15 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Дейс 517,7396 26 Оренбургская Беляевский 100 52 Гор 51N21 055E59 (G) (Я) 2016.10.26 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 517,75 26 Оренбургская Ждановка Александровский 100 47 Гор 52N24 054E24 (G) (Я) 2016.10.27 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 517,7604 26 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 161 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2008.03.27 2016.08.29 2014.04.16 ..
Закр 517,7604 26 Оренбургская Адамовский 10 50 Гор 51N54 059E24 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 519,2422 27 Оренбургская Красногвардейский 100 95 Гор 52N53 053E29 (G) (Я) 2011.03.29 2014.12.31 2010.12.15 2014.12.31
Дейс 519,2422 27 Оренбургская Красногвардейский 30 95 Гор 52N53 053E30 (G) (Я) 2016.06.02 2019.08.19 2016.05.26 2019.08.19
Дейс 519,25 27 Оренбургская Светлинский 1 20 Гор 50N48 060E50 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 519,25 27 Оренбургская Илекский 100 43 Гор 51N31 053E22 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 519,25 27 Оренбургская Адамовка Адамовский 1 20 Гор 51N31 059E56 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 519,25 27 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N33 060E37 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 519,25 27 Оренбургская Кваркенский 1 20 Гор 52N11 058E55 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 519,2578 27 Оренбургская Илекский 1 12 Гор 51N16 053E42 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 519,2578 27 Оренбургская Асекеевский 100 95 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2012.10.11 2014.12.31 2012.09.24 2014.12.31
Дейс 519,2578 27 Оренбургская Асекеевский 100 95 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 519,2604 27 Оренбургская Ташла Ташлинский 100 36 Гор 51N46 052E45 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 522,0 27 Оренбургская Акбулакский 1000 55 Гор 50N45 055E34 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Закр 522,0 27 Оренбургская Акбулакский 500 53 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2014.08.18 2016.08.12 2014.08.13 2016.08.12
Дейс 522,0 27 Оренбургская Акбулакский 500 53 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2016.05.18 2022.03.16 2015.12.02 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 2000 112 Гор 51N01 059E51 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Акбулакский 1000 53 Гор 51N05 055E58 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Беляевский 1000 50 Гор 51N15 056E22 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Закр 522,0 27 Оренбургская Беляевский 1000 53 Гор 51N21 055E59 (G) (Я) 2014.08.18 2016.08.12 2014.08.13 2016.08.12
Дейс 522,0 27 Оренбургская Беляевский 1000 53 Гор 51N21 055E59 (G) (Я) 2016.05.18 2022.03.16 2015.12.02 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Беляевский 1000 38 Гор 51N27 056E45 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.07.23 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Адамовский 250 53 Гор 51N29 060E14 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Адамовский 500 78 Гор 51N31 059E54 (G) (Я) 2015.10.13 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Адамовский 50 53 Гор 51N33 060E37 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Брацлавка Адамовский 250 53 Гор 51N40 060E15 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Закр 522,0 27 Оренбургская Саракташский 2000 30 Гор 51N44 056E13 (G) (Я) 2014.08.18 2016.08.12 2014.08.13 2016.08.12
Дейс 522,0 27 Оренбургская Саракташский 2000 30 Гор 51N44 056E13 (G) (Я) 2016.05.18 2022.03.16 2015.12.02 2022.03.16
Закр 522,0 27 Оренбургская Сакмарский 250 53 Гор 52N04 055E49 (G) (Я) 2014.08.18 2016.08.12 2014.08.13 2016.08.12
Дейс 522,0 27 Оренбургская Сакмарский 250 53 Гор 52N04 055E49 (G) (Я) 2016.05.18 2022.03.16 2015.12.02 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Саракташский 250 53 Гор 52N05 056E08 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Дейс 522,0 27 Оренбургская Тюльганский 500 53 Гор 52N12 055E48 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.02.04 2022.03.16
Закр 525,75 27 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 100 99 Гор 52N26 053E08 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 525,75 27 Оренбургская Октябрьский 100 50 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Закр 525,75 27 Оренбургская Новосергиевский 10 52 Гор 52N34 054E00 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 525,7604 27 Оренбургская Саракташский 10 50 Гор 52N06 056E08 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 525,7604 27 Оренбургская Александровский 100 37 Гор 52N27 054E44 (G) (Я) 2012.06.29 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Закр 525,7604 27 Оренбургская Пономаревский 10 70 Гор 53N11 054E23 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 527,2396 28 Оренбургская Тюльганский 100 20 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2010.12.01 2014.12.31 2010.09.23 2014.12.31
Дейс 527,2396 28 Оренбургская Тюльганский 30 20 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2016.10.25 2019.08.19 2016.10.05 2019.08.19
Дейс 527,2396 28 Оренбургская Бузулук Бузулук 100 80 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2015.03.11 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 527,2396 28 Оренбургская Пономаревский 100 73 Гор 53N18 054E15 (G) (Я) 2014.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 527,2396 28 Оренбургская Пономаревский 100 73 Гор 53N18 054E16 (G) (Я) 2009.12.02 2014.12.31 2009.09.04 2014.12.31
Дейс 527,25 28 Оренбургская Теренсай Адамовский 1 20 Гор 51N35 059E30 (G) (Я) 2016.06.06 2019.08.19 2016.04.26 2019.08.19
Дейс 527,25 28 Оренбургская 100 48 Гор 53N50 052E30 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 530,0 28 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 1000 78 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2014.04.10 2015.05.19 2013.05.20 2015.05.19
Дейс 530,0 28 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 1000 78 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2016.04.13 2022.03.16 2016.03.15 2022.03.16
Закр 530,0 28 Оренбургская Илекский 50 53 Гор 51N25 054E14 (G) (Я) 2014.03.04 2015.07.09 2013.07.10 2015.07.09
Дейс 530,0 28 Оренбургская Илекский 50 53 Гор 51N25 054E14 (G) (Я) 2015.09.30 2017.07.09 2015.07.10 2017.07.09
Дейс 530,0 28 Оренбургская Оренбург Оренбург 5000 185 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2014.05.26 2022.03.16 2013.10.16 2022.03.16
Закр 530,0 28 Оренбургская Переволоцкий 1000 69 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2014.04.10 2015.05.19 2013.05.20 2015.05.19
Дейс 530,0 28 Оренбургская Переволоцкий 1000 69 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2016.04.14 2022.03.16 2016.03.03 2022.03.16
Закр 530,0 28 Оренбургская Сакмарский 500 78 Гор 52N10 054E50 (G) (Я) 2014.04.10 2015.05.19 2013.05.20 2015.05.19
Дейс 530,0 28 Оренбургская Сакмарский 500 78 Гор 52N10 054E50 (G) (Я) 2016.04.14 2022.03.16 2016.03.03 2022.03.16
Закр 530,0 28 Оренбургская Октябрьский 1000 87 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2014.04.10 2015.05.19 2013.05.20 2015.05.19
Дейс 530,0 28 Оренбургская Октябрьский 1000 87 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2016.04.14 2022.03.16 2016.03.03 2022.03.16
Закр 533,7396 28 Оренбургская Переволоцкий 100 53 Гор 52N15 054E25 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 533,7396 28 Оренбургская Бузулук Бузулук 100 80 Гор 52N46 052E17 (G) (Я) 2006.11.03 2016.04.12 2006.04.13 2016.04.12
Дейс 533,75 28 Оренбургская Шарлыкский 100 51 Гор 52N42 055E02 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 533,7604 28 Оренбургская Аксютино Асекеевский 100 50 Гор 53N16 053E07 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 535,2396 29 Оренбургская Ташлинский 1 15 Гор 51N39 052E28 (G) (Я) 2016.11.01 2019.08.19 2016.10.05 2019.08.19
Закр 535,2396 29 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 180 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 535,2396 29 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 180 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2016.03.09 2018.02.24 2016.02.25 2018.02.24
Дейс 535,2396 29 Оренбургская Сорочинский 100 88 Гор 52N31 053E14 (G) (Я) 2015.12.16 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Дейс 535,2396 29 Оренбургская Абдулино Абдулинский 10 90 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 535,2396 29 Оренбургская Абдулинский 10 90 Гор 53N42 053E41 (G) (Я) 2010.03.10 2014.12.31 2009.12.31 2014.12.31
Закр 535,25 29 Оренбургская Домбаровский Домбаровский 1 20 Гор 50N46 059E32 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 535,25 29 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 21 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2015.10.20 2019.08.19 2007.06.20 2019.08.19
Закр 535,25 29 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 21 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2011.01.27 2015.09.28 2007.06.20 2019.08.19
Дейс 535,25 29 Оренбургская Беляевский 100 53 Гор 51N21 055E59 (G) (Я) 2014.09.05 2016.06.15 2016.05.04 2019.08.19
Дейс 535,25 29 Оренбургская Новоорский 1 40 Гор 51N44 058E47 (G) (Я) 2016.10.07 2019.08.19 2016.06.29 2019.08.19
Дейс 535,25 29 Оренбургская Матвеевский 100 52 Гор 53N13 053E44 (G) (Я) 2015.01.16 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 535,2604 29 Оренбургская Кваркенский 100 50 Гор 51N54 059E54 (G) (Я) 2011.08.09 2015.12.28 2005.12.29 2015.12.28
Дейс 535,2604 29 Оренбургская Грачёвский 100 33 Гор 53N07 053E00 (G) (Я) 2015.09.09 2018.05.31 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 541,7461 29 Оренбургская Первомайский 100 50 Гор 52N00 052E09 (G) (Я) 2015.12.14 2019.08.19 2005.12.26 2019.08.19
Закр 541,7604 29 Оренбургская Илекский 10 78 Гор 51N31 053E54 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2019.08.19
Закр 541,7604 29 Оренбургская Грачёвский 100 33 Гор 53N07 053E01 (G) (Я) 2008.08.27 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Дейс 543,2396 30 Оренбургская Тюльганский 100 50 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 543,2396 30 Оренбургская Курманаевский 10 50 Гор 52N27 051E44 (G) (Я) 2007.08.17 2017.01.10 2007.01.11 2017.01.10
Дейс 543,2396 30 Оренбургская Красногвардейский 100 98 Гор 52N53 053E30 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 543,25 30 Оренбургская Адамовка Адамовский 1 20 Гор 51N31 059E56 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 543,25 30 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N33 060E37 (G) (Я) 2016.06.06 2019.08.19 2016.04.07 2019.08.19
Закр 543,25 30 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N39 059E21 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 543,25 30 Оренбургская Курманаевский 10 14 Гор 52N11 052E09 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 549,75 30 Оренбургская Первомайский 100 33 Гор 52N06 051E36 (G) (Я) 2007.05.04 2017.01.25 2007.01.26 2017.01.25
Закр 549,7604 30 Оренбургская Акбулакский 100 52 Гор 50N45 055E34 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 549,7604 30 Оренбургская Уральский Первомайский 100 37 Гор 51N37 051E39 (G) (Я) 2007.05.04 2017.01.25 2007.01.26 2017.01.25
Дейс 551,2396 31 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 172 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2014.03.07 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Дейс 551,25 31 Оренбургская Светлинский 1 20 Гор 50N52 061E09 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 551,25 31 Оренбургская Веселовский Ясненский 10 35 Гор 50N58 060E23 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 551,25 31 Оренбургская Беляевка Беляевский 10 23 Гор 51N24 056E24 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 551,25 31 Оренбургская Кваркенский 1000 33 Гор 52N04 059E44 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 551,25 31 Оренбургская Шарлыкский 100 46 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2008.06.02 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 551,25 31 Оренбургская Шарлыкский 100 46 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2015.09.09 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 551,25 31 Оренбургская Матвеевский 100 52 Гор 53N14 053E45 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.25 2007.03.26 2017.03.25
Дейс 554,0 31 Оренбургская Первомайский 250 53 Гор 51N37 051E38 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Первомайский 100 33 Гор 51N45 052E05 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Ташлинский 250 33 Гор 51N45 052E30 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Первомайский 100 33 Гор 51N46 051E15 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Первомайский 1000 78 Гор 51N54 051E36 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Первомайский 50 21 Гор 52N00 052E09 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Курманаевский 100 53 Гор 52N11 052E09 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Курманаевский 10 27 Гор 52N15 051E42 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Андреевка Курманаевский 500 33 Гор 52N19 051E54 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Курманаевский 100 33 Гор 52N22 051E36 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Курманаевский 100 33 Гор 52N31 051E37 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Матвеевский 500 53 Гор 53N22 053E37 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Бугурусланский 250 53 Гор 53N23 052E24 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Матвеевский 250 91 Гор 53N27 053E26 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Асекеевский 2000 70 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Абдулинский 250 78 Гор 53N32 053E48 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 250 79 Гор 53N39 052E25 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Абдулино Абдулинский 500 94 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Бугурусланский 500 78 Гор 53N47 052E43 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская 500 78 Гор 53N50 052E30 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Абдулинский 500 78 Гор 53N51 053E17 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Бугурусланский 250 53 Гор 53N52 052E57 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Северный 500 78 Гор 53N59 053E06 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Северный 500 53 Гор 54N02 052E33 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 554,0 31 Оренбургская Северный 500 78 Гор 54N13 052E43 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Закр 557,7396 31 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 172 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2011.09.16 2016.04.13 2006.04.14 2016.04.13
Закр 557,7396 31 Оренбургская Романовка Пономаревский 10 15 Гор 53N02 054E04 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 557,75 31 Оренбургская Домбаровский Домбаровский 1 20 Гор 50N46 059E32 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Закр 559,2448 32 Оренбургская Шарлыкский 100 50 Гор 52N40 054E57 (G) (Я) 2013.06.11 2014.12.31 2013.04.11 2014.12.31
Дейс 559,2448 32 Оренбургская Шарлыкский 100 33 Гор 52N42 055E02 (G) (Я) 2015.06.15 2019.08.19 2015.05.20 2019.08.19
Дейс 559,25 32 Оренбургская Беляевский 100 52 Гор 51N21 055E59 (G) (Я) 2016.02.03 2019.08.19 2015.12.16 2019.08.19
Дейс 559,25 32 Оренбургская Новосергиевский 5000 205 Гор 52N02 053E34 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 559,2578 32 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 58 Гор 51N01 054E35 (G) (Я) 2016.02.02 2019.08.19 2015.12.16 2019.08.19
Дейс 56,25 1 Оренбургская Матвеевский 1 20 Гор 53N36 053E18 (G) (Я) 2011.06.24 2017.06.19 2007.06.20 2017.06.19
Дейс 567,2396 33 Оренбургская 100 45 Гор 54N03 052E33 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 567,25 33 Оренбургская Светлинский 1 20 Гор 50N48 060E50 (G) (Я) 2016.10.07 2019.08.19 2016.06.29 2019.08.19
Дейс 567,25 33 Оренбургская Адамовка Адамовский 1 20 Гор 51N31 059E56 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 567,25 33 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N33 060E37 (G) (Я) 2013.06.26 2014.12.31 2013.03.03 2014.12.31
Дейс 567,25 33 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N38 059E20 (G) (Я) 2016.06.06 2019.08.19 2016.04.07 2019.08.19
Дейс 567,25 33 Оренбургская 1 20 Гор 51N49 059E46 (G) (Я) 2016.06.06 2019.08.19 2016.04.07 2019.08.19
Дейс 567,25 33 Оренбургская Кваркенский 1 20 Гор 52N11 058E55 (G) (Я) 2016.10.07 2019.08.19 2016.06.29 2019.08.19
Дейс 570,0 33 Оренбургская Переволоцкий 1000 50 Гор 52N15 054E24 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Ждановка Александровский 500 49 Гор 52N24 054E24 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Александровский 1000 56 Гор 52N27 054E44 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Новосергиевский 500 53 Гор 52N28 053E56 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Шарлыкский 500 53 Гор 52N42 055E02 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Александровский 1000 86 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Красногвардейский 500 95 Гор 52N53 053E30 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Александровский 100 33 Гор 52N57 054E13 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Шарлыкский 1000 44 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2012.11.26 2022.03.16 2012.11.06 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Романовка Пономаревский 10 37 Гор 53N02 054E04 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Пономаревский 250 33 Гор 53N10 054E23 (G) (Я) 2014.01.13 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Матвеевский 50 53 Гор 53N14 053E26 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 570,0 33 Оренбургская Пономаревский 500 73 Гор 53N18 054E15 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Закр 573,75 33 Оренбургская Кувандыкский Кувандыкский 1000 141 Гор 51N33 057E32 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 573,75 33 Оренбургская Курманаевский 10 43 Гор 52N15 051E43 (G) (Я) 2007.05.02 2017.01.25 2007.01.26 2017.01.25
Дейс 575,2396 34 Оренбургская Орск Орск 1000 94 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2015.09.08 2018.11.18 2008.11.20 2018.11.19
Закр 575,2396 34 Оренбургская Орск Орск 1000 94 Гор 51N14 058E27 (G) (Я) 2008.12.29 2018.11.19 2008.11.20 2018.11.19
Закр 575,25 34 Оренбургская Теренсай Адамовский 1 20 Гор 51N35 059E30 (G) (Я) 2013.06.26 2014.12.31 2013.03.03 2014.12.31
Дейс 575,25 34 Оренбургская Пономаревский 100 70 Гор 53N18 054E16 (G) (Я) 2007.08.17 2017.02.21 2007.02.22 2017.02.21
Дейс 575,2604 34 Оренбургская Новосергиевский 100 50 Гор 52N28 053E56 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.24 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 575,2604 34 Оренбургская Асекеевский 1000 87 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2015.01.15 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 581,7396 34 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 81 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2010.09.15 2016.07.16 2006.07.17 2019.08.19
Дейс 581,7396 34 Оренбургская Ташлинский 100 20 Гор 51N37 052E58 (G) (Я) 2016.10.27 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 581,7604 34 Оренбургская Новосергиевский 100 50 Гор 52N28 053E56 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2014.04.16 ..
Дейс 583,25 35 Оренбургская Илекский 100 40 Гор 51N25 054E14 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 583,25 35 Оренбургская Курманаевский 100 47 Гор 52N11 052E09 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 583,2604 35 Оренбургская Беляевский 10 23 Гор 51N23 056E24 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 583,2604 35 Оренбургская Беляевка Беляевский 10 23 Гор 51N24 056E24 (G) (Я) 2010.03.19 2014.12.31 2010.01.27 2014.12.31
Дейс 583,2604 35 Оренбургская Бузулукский 100 80 Гор 53N11 052E16 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 589,7396 35 Оренбургская Октябрьский 100 85 Гор 52N19 055E18 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 589,75 35 Оренбургская Домбаровский 100 101 Гор 50N51 059E18 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 589,7604 35 Оренбургская Новосергиевский 1000 70 Гор 52N03 053E34 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Междуречье Беляевский 1 17 Гор 51N02 056E35 (G) (Я) 2011.10.04 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Озерки Илекский 1 22 Гор 51N12 053E56 (G) (Я) 2014.02.27 2024.01.14 2014.01.15 2024.01.14
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Светлинский 10 20 Гор 51N12 061E27 (G) (Я) 2015.01.29 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Илекский 1 15 Гор 51N34 053E05 (G) (Я) 2011.10.05 2020.01.26 2010.01.27 2020.01.26
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Ташлинский 1 22 Гор 52N04 053E02 (G) (Я) 2014.03.11 2023.11.14 2013.11.15 2023.11.14
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Сорочинский 1 25 Гор 52N13 053E01 (G) (Я) 2015.01.29 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Красногвардейский 1 25 Гор 52N39 053E40 (G) (Я) 2016.06.07 2026.06.29 2012.02.09 2016.06.29
Дейс 59,2396 2 Оренбургская Бугурусланский 1 17 Гор 53N43 053E00 (G) (Я) 2013.09.11 2023.08.06 2013.08.07 2023.08.06
Дейс 59,2474 2 Оренбургская Ташлинский 1 12 Гор 51N56 053E09 (G) (Я) 2011.09.28 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 59,25 2 Оренбургская Акбулакский 100 38 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2016.04.27 2026.02.17 2006.02.18 2026.02.17
Дейс 59,25 2 Оренбургская Саракташский 100 42 Гор 51N44 056E13 (G) (Я) 2015.09.09 2016.07.09 2006.07.11 2026.07.10
Дейс 59,25 2 Оренбургская Ташлинский 1 29 Гор 51N49 053E00 (G) (Я) 2011.09.28 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 59,25 2 Оренбургская Тоцкий 1 8 Гор 52N12 052E43 (G) (Я) 2013.12.09 2023.10.29 2013.10.30 2023.10.29
Закр 59,25 2 Оренбургская Октябрьский 100 85 Вер 52N19 055E18 (G) (Я) 2015.09.08 2018.02.12 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 59,25 2 Оренбургская Октябрьский 100 85 Вер 52N19 055E18 (G) (Я) 2015.09.21 2018.02.13 2008.02.14 2018.02.13
Дейс 59,25 2 Оренбургская Сорочинский 1 25 Гор 52N20 052E55 (G) (Я) 2015.12.16 2025.12.28 2005.12.29 2025.12.28
Дейс 59,25 2 Оренбургская Новосергиевский 10 16 Гор 52N25 053E42 (G) (Я) 2011.10.04 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 59,25 2 Оренбургская Александровский 1 35 Гор 52N27 054E15 (G) (Я) 2012.12.10 2022.10.11 2012.10.12 2022.10.11
Дейс 59,25 2 Оренбургская Красногвардейский 1 23 Гор 52N42 053E17 (G) (Я) 2012.03.22 2014.12.31 2011.12.30 2014.12.31
Дейс 59,25 2 Оренбургская Красногвардейский 1 15 Гор 52N59 053E38 (G) (Я) 2015.01.27 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 59,25 2 Оренбургская Шарлыкский 100 77 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2016.07.05 2026.07.25 2006.07.26 2026.07.25
Дейс 59,25 2 Оренбургская Асекеевский 1 12 Гор 53N16 053E02 (G) (Я) 2013.10.24 2023.09.10 2013.09.11 2023.09.10
Дейс 59,25 2 Оренбургская Асекеевский 1 10 Гор 53N28 053E04 (G) (Я) 2013.10.25 2023.09.10 2013.09.11 2023.09.10
Дейс 59,25 2 Оренбургская Абдулино Абдулинский 100 90 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2015.09.18 2016.07.10 2006.07.11 2026.07.10
Дейс 59,25 2 Оренбургская Северный 100 47 Вер 54N02 052E33 (G) (Я) 2016.07.06 2026.07.25 2006.07.26 2026.07.25
Дейс 59,2539 2 Оренбургская Сорочинский 1 21 Гор 52N16 053E27 (G) (Я) 2015.02.03 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 59,2578 2 Оренбургская Новосергиевский 1 15 Гор 51N48 053E24 (G) (Я) 2011.10.04 2021.02.07 2011.02.08 2021.02.07
Дейс 59,2578 2 Оренбургская Новосергиевский 1 12 Гор 51N51 053E57 (G) (Я) 2014.03.04 2023.10.29 2013.10.30 2023.10.29
Дейс 59,2604 2 Оренбургская Сорочинский 1 16 Гор 52N28 053E23 (G) (Я) 2014.10.29 2024.09.24 2014.09.25 2024.09.24
Дейс 59,2604 2 Оренбургская Асекеевский 1 8 Гор 53N28 052E38 (G) (Я) 2015.01.15 2024.12.31 2015.01.01 2024.12.31
Дейс 591,2396 36 Оренбургская Шарлыкский 100 39 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2007.09.03 2017.03.25 2007.03.26 2017.03.25
Закр 591,25 36 Оренбургская Соль-Илецкий Соль-Илецкий 100 82 Гор 51N14 054E58 (G) (Я) 2010.09.15 2017.02.15 2007.02.16 2017.02.15
Дейс 591,25 36 Оренбургская Орск Орск 100 50 Гор 51N14 058E27 (G) (Я) 2015.02.16 2019.08.19 2015.02.02 2019.08.19
Закр 591,25 36 Оренбургская Комсомольский Адамовский 1 20 Гор 51N34 060E38 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 591,25 36 Оренбургская 1 20 Гор 51N49 059E46 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 591,25 36 Оренбургская Ташлинский 100 34 Гор 51N55 052E45 (G) (Я) 2015.01.29 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 591,25 36 Оренбургская Матвеевский 100 53 Гор 53N13 053E44 (G) (Я) 2012.07.05 2014.12.31 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 591,25 36 Оренбургская Бугурусланский 100 45 Гор 53N51 052E30 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 591,2578 36 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 30 220 Гор 51N01 059E51 (G) (Я) 2016.05.12 2019.08.19 2016.04.28 2019.08.19
Дейс 591,2604 36 Оренбургская Переволоцкий 100 68 Гор 51N51 054E22 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 591,2604 36 Оренбургская Пилюгино Бугурусланский 100 52 Гор 53N24 052E25 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 594,0 36 Оренбургская Тюльганский 1000 53 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 594,0 36 Оренбургская Октябрьский 10 50 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.05.20 2022.03.16
Закр 597,75 36 Оренбургская Адамовка Адамовский 1 20 Гор 51N31 059E56 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Закр 597,75 36 Оренбургская Новосергиевский 10 48 Гор 52N28 053E57 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 597,7604 36 Оренбургская Сорочинский 100 88 Гор 52N31 053E15 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 599,25 37 Оренбургская Сакмарский 10 20 Гор 52N10 054E50 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 599,25 37 Оренбургская Новосергиевский 100 50 Гор 52N33 054E00 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 599,25 37 Оренбургская Красногвардейский 100 37 Гор 53N04 053E41 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 599,2565 37 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 72 Гор 53N40 052E25 (G) (Я) 2008.10.13 2018.06.01 2008.06.02 2018.06.01
Закр 599,2578 37 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 102 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 599,2578 37 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 102 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2015.05.08 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 599,2604 37 Оренбургская Акбулакский 100 42 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2010.09.15 2016.07.16 2006.07.17 2019.08.19
Дейс 599,2604 37 Оренбургская Куруил Кувандыкский 100 22 Гор 51N33 057E08 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 602,0 37 Оренбургская Полевой Домбаровский 250 53 Гор 50N46 058E59 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Домбаровский 500 78 Гор 51N03 059E06 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Орск Орск 5000 95 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Гай Гай 500 53 Гор 51N29 058E28 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Илекский 2000 78 Гор 51N31 053E54 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Адамовский 100 33 Гор 51N35 059E31 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Адамовский 100 53 Гор 51N39 059E21 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Ташлинский 500 53 Гор 51N43 053E04 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Новоорский 1000 60 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Ташла Ташлинский 500 47 Гор 51N46 052E45 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Переволоцкий 250 53 Гор 51N47 054E05 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Ташлинский 500 53 Гор 52N00 053E02 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Саракташский 250 33 Гор 52N00 056E31 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Новосергиевский 2000 84 Гор 52N02 053E34 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Шестаковка Ташлинский 250 53 Гор 52N05 052E51 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Тоцкий 500 78 Гор 52N12 052E42 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Тюльганский 1000 53 Гор 52N19 056E10 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 602,0 37 Оренбургская Октябрьский 10 50 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Закр 605,75 37 Оренбургская Дубенский Беляевский 10 14 Гор 51N27 056E38 (G) (Я) 2011.02.25 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 605,7604 37 Оренбургская Междуречье Беляевский 10 12 Гор 51N02 056E35 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 607,25 38 Оренбургская Тюльганский 100 52 Гор 52N12 055E48 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 607,2604 38 Оренбургская Северный 100 63 Гор 54N04 052E52 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.25 2007.03.26 2017.03.25
Дейс 610,0 38 Оренбургская Тоцкий 50 31 Гор 52N25 052E24 (G) (Я) 2013.09.10 2022.03.16 2013.01.14 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 1000 108 Гор 52N25 053E08 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Сорочинский 1000 88 Гор 52N31 053E14 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская 250 43 Гор 52N34 052E36 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 123 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Грачёвский 250 33 Гор 52N54 052E52 (G) (Я) 2013.06.24 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Бузулукский 250 53 Гор 52N59 052E30 (G) (Я) 2013.06.24 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Грачёвский 250 78 Гор 53N07 053E00 (G) (Я) 2013.03.18 2022.03.16 2013.01.14 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Бузулукский 500 72 Гор 53N11 052E16 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Дейс 610,0 38 Оренбургская Аксютино Асекеевский 1000 53 Гор 53N16 053E07 (G) (Я) 2012.11.30 2022.03.16 2012.11.12 2022.03.16
Закр 613,75 38 Оренбургская Тюльганский 100 52 Гор 52N12 055E48 (G) (Я) 2007.07.03 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 613,75 38 Оренбургская Новомусино Шарлыкский 10 39 Гор 52N55 054E25 (G) (Я) 2011.03.14 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 613,7604 38 Оренбургская Троицк Соль-Илецкий 10 23 Гор 50N42 054E37 (G) (Я) 2010.04.28 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 613,7604 38 Оренбургская Александровский 100 52 Гор 52N28 054E45 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 615,2396 39 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 168 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2012.03.11 2014.12.31 2006.10.24 2016.10.23
Дейс 615,2396 39 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 168 Гор 51N46 055E06 (G) (Я) 2015.06.18 2019.08.19 2015.05.15 2019.08.19
Дейс 615,2396 39 Оренбургская Красногвардейский 100 50 Гор 53N04 053E41 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 615,25 39 Оренбургская Светлый Светлинский 1 20 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Закр 615,25 39 Оренбургская Акбулакский 100 42 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2007.05.02 2017.02.15 2007.02.16 2017.02.15
Дейс 615,25 39 Оренбургская Гай Гай 100 20 Гор 51N27 058E26 (G) (Я) 2014.12.02 2019.08.19 2014.10.21 2019.08.19
Дейс 615,25 39 Оренбургская Адамовский 1 20 Гор 51N38 059E20 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 615,25 39 Оренбургская Кваркено Кваркенский 1 20 Гор 52N05 059E43 (G) (Я) 2015.04.23 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 615,2604 39 Оренбургская Поселок Комаровский Поселок Комаровский 1000 185 Гор 51N01 059E51 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 615,2604 39 Оренбургская Октябрьский 100 48 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2011.03.01 2017.03.25 2007.03.26 2017.03.25
Дейс 615,2604 39 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 55 Гор 53N39 052E25 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 621,7396 39 Оренбургская Бузулук Бузулук 1000 171 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 621,75 39 Оренбургская Адамовка Адамовский 1 20 Гор 51N31 059E56 (G) (Я) 2010.03.17 2014.12.31 2010.01.20 2014.12.31
Дейс 621,75 39 Оренбургская Александровский 100 86 Гор 52N43 054E21 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 621,7604 39 Оренбургская Ташлинский 1 15 Гор 51N34 052E49 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 621,7604 39 Оренбургская Первомайский 10 50 Гор 52N00 052E10 (G) (Я) 2007.05.04 2017.01.25 2007.01.26 2017.01.25
Дейс 621,7604 39 Оренбургская Ташлинский 10 11 Гор 52N00 053E02 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Дейс 621,7604 39 Оренбургская Грачёвский 10 8 Гор 53N04 053E19 (G) (Я) 2016.10.13 2019.08.19 2006.10.05 2019.08.19
Закр 621,7604 39 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан 100 55 Гор 53N40 052E25 (G) (Я) 2010.05.04 2014.12.31 2009.12.31 2014.12.31
Дейс 623,25 40 Оренбургская Абдулино Абдулинский 100 50 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2015.04.27 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 623,2604 40 Оренбургская Первомайский 100 35 Гор 51N45 052E05 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 623,2604 40 Оренбургская Пономаревский 100 53 Гор 53N10 054E23 (G) (Я) 2015.01.28 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Закр 623,2604 40 Оренбургская Пилюгино Бугурусланский 100 52 Гор 53N24 052E25 (G) (Я) 2007.09.25 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 626,0 40 Оренбургская Сорочинск Сорочинск 1000 108 Гор 52N25 053E08 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Сорочинский 1000 88 Гор 52N31 053E14 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская 250 43 Гор 52N34 052E36 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.10.24 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Бузулук Бузулук 5000 123 Гор 52N44 052E16 (G) (Я) 2014.06.20 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Бузулукский 250 53 Гор 52N59 052E30 (G) (Я) 2014.03.04 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Грачёвский 250 78 Гор 53N07 053E00 (G) (Я) 2014.05.26 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Бузулукский 500 72 Гор 53N11 052E16 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Дейс 626,0 40 Оренбургская Аксютино Асекеевский 1000 53 Гор 53N16 053E07 (G) (Я) 2014.04.10 2022.03.16 2013.10.29 2022.03.16
Закр 629,7396 40 Оренбургская Грачёвский 10 27 Гор 53N07 053E00 (G) (Я) 2011.02.25 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Закр 629,7604 40 Оренбургская Новоорский 100 40 Гор 51N43 058E46 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 631,2396 41 Оренбургская Новоорск Новоорский 100 45 Гор 51N23 058E59 (G) (Я) 2015.01.01 2019.08.19 2015.01.01 2019.08.19
Дейс 631,2396 41 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 172 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2016.09.14 2019.08.19 2016.09.28 2019.08.19
Закр 631,2396 41 Оренбургская Первомайский 200 70 Гор 51N55 051E37 (G) (Я) 2007.01.19 2016.10.04 2006.10.05 2016.10.04
Дейс 631,2396 41 Оренбургская Бугурусланский 100 50 Гор 53N52 052E57 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.26 2007.03.27 2017.03.26
Дейс 631,25 41 Оренбургская Светлый Светлинский 30 65 Гор 50N49 060E51 (G) (Я) 2016.05.12 2019.08.19 2016.04.28 2019.08.19
Дейс 631,25 41 Оренбургская Ташла Ташлинский 100 47 Гор 51N46 052E45 (G) (Я) 2016.02.02 2019.08.19 2015.12.16 2019.08.19
Дейс 631,25 41 Оренбургская Октябрьский 100 55 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2016.07.06 2019.08.19 2006.07.26 2019.08.19
Дейс 631,25 41 Оренбургская Матвеевский 100 88 Гор 53N27 053E26 (G) (Я) 2007.08.17 2017.03.25 2007.03.26 2017.03.25
Закр 637,7396 41 Оренбургская Оренбург Оренбург 1000 172 Гор 51N46 055E07 (G) (Я) 2006.10.05 2016.09.27 2006.09.28 2016.09.27
Закр 637,75 41 Оренбургская Октябрьский 100 55 Гор 52N28 055E24 (G) (Я) 2011.01.27 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 647,25 43 Оренбургская Домбаровский 100 51 Гор 50N51 059E18 (G) (Я) 2011.01.28 2014.12.31 2010.01.27 2014.12.31
Закр 65,75 2 Оренбургская Акбулакский 100 39 Гор 51N01 055E41 (G) (Я) 2006.05.04 2016.02.17 2006.02.18 2016.02.17
Закр 65,75 2 Оренбургская Саракташский 100 42 Гор 51N45 056E13 (G) (Я) 2007.07.03 2016.07.10 2006.07.11 2016.07.10
Закр 65,75 2 Оренбургская Шарлыкский 100 77 Гор 53N00 054E40 (G) (Я) 2008.08.22 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 65,75 2 Оренбургская Абдулино Абдулинский 100 90 Гор 53N41 053E40 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.09 2006.07.11 2016.07.10
Закр 65,75 2 Оренбургская 100 47 Вер 54N03 052E33 (G) (Я) 2008.12.17 2016.07.25 2006.07.26 2016.07.25
Закр 65,7604 2 Оренбургская Орск Орск 5000 99 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2015.09.08 2016.07.24 2006.07.26 2016.07.25
Дейс 65,7604 2 Оренбургская Орск Орск 5000 102 Гор 51N13 058E27 (G) (Я) 2016.07.06 2026.07.25 2006.07.26 2026.07.25
Дейс 650,0 43 Оренбургская Матвеевский 500 53 Гор 53N22 053E37 (G) (Я) 2013.10.16 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 650,0 43 Оренбургская Бугурусланский 250 53 Гор 53N23 052E24 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 650,0 43 Оренбургская Матвеевский 250 91 Гор 53N27 053E26 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 650,0 43 Оренбургская Асекеевский 2000 70 Гор 53N31 052E54 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 650,0 43 Оренбургская Абдулинский 250 78 Гор 53N32 053E48 (G) (Я) 2013.07.08 2022.03.16 2013.04.12 2022.03.16
Дейс 650,0 43 Оренбургская Бугуруслан Бугуруслан